Меню KDT
Slide
03.11.2016
Несмотря на выпавший  первый снег, в детский сад «Аружан», пришла желанная гостья – КРАСАВИЦА ОСЕНЬ. Наши малыши порадовали её песнями, играми, танцами.


План приобретения услуг и товаров на 2017 год


"Funny English"
Для нашего сада идея триединства язы­ков особенно важна, поскольку сформулирована была
Главой государства как ответ на вызов време­ни, как решение насущной жизненной потребности общества,
активно интегрирующегося в глобаль­ный мир.
Именно с целью развития полиязычия не только у наших воспитанников, но и у их родителей, преподаватель английского языка
Жайсанбаева М.А. провела конкурс «FunnyEnglish». Целью данного курса было повышение познавательного интересадетей к языку
через использование игровых моментов;обучение навыкам восприятия на слух иностранных слов; развиите умений работать
в сотрудничестве с другими; воспитание уважительного отношения к другой культуре; выявление интеллектуальных и
 творческих способностей детей и их родителей;


Праздник «Золотая осень»

Несмотря на выпавший  первый снег, в детский сад «Аружан», пришла желанная гостья – КРАСАВИЦА ОСЕНЬ. Наши малыши порадовали её песнями, играми, танцами. А так же в гости к нам прибегали лесные жители. Они рассказали детям какие изменения наступили в лесу с приходом осени и поделились своими запасами. КРАСАВИЦА ОСЕНЬ на празднике кружилась вместе с детьми в хороводе из осенних листьев, играла и пела. В конце праздника КРАСАВИЦА ОСЕНЬ одарила детей щедрым урожаем с полей и садов.Біз мемлекеттік тілді үйренеміз!

Тіл қандайда болмасын ұлттың,халықтың баға жетпес рухани қазынасы,ұлттық санамен байланысты мақтан тұтар ардақтысы. Қазақстанда тұрып жатқан басқа ұлт өкілдерінің қазақ тіліне деген сыйластығын, ұлттық қарым-қатынасын нығайтуға тәрбиелеу.

Мектепке дейінгі оқытудың қандай да болмасын түрлерін ұйымдастыру жолдарын айқындау- ең басты мәселелердің бірі. Басқа ұлт балаларының қазақ тілінде үйренуге деген қызығушылығын тудыру, ашық, таза. Жүйелі сөйлей білуге үйрету - ең басты міндет.

Қазақ тілін оқытуда әңгімелесу әдісін қолданып, мұғалім көзге көрінетін барлық қажетті заттарды, құбылыстарды бақылап, сапалық,сандық белгілерін бейнелеп жеткізеді.

   Әр топтағы балалардың шама-шарқына қарай меңгеріліп, үйренген дағдыларын бекіту жұмыстары дидактикалық ойындар арқылы жүзеге асырылады.  Дидактикалық ойындар мектеп жасына дейінгі басқа ұлт балаларының дамуында өте маңызды рөл атқарады. Орыс тілінде жұмыс істейтін балабақшаларда қазақша ауызекі сөйлеу тіліне үйрету балалардың қазақ тілінің өзіне тән ерекше дыбыстарын сөз ішінде дұрыс айта білу қабілетттерін қалыптастырмайынша жүзеге асырылмайды.

Мемлекеттік тілді дамыту мен қолдану аясында ашық сабақтар, мерекелік  іс-шаралар, ұлттық  ойындар, ата-аналармен сайыстары,тренинг жүргізіледі.